O mně

Mám ráda hřejivé mezilidské vztahy, velké rodiny, děti a smích. Těším se, pokud mám možnost plně prožít čas v ženském, emocionálním, tvořivém spontánně reagujícím plynutí. Návštěva lázeňských měst s horkými, léčivými termálními prameny a kolonády, to je něco pro mě. Důležité jsou pro mne autenticita prožívání, kvalita lidství, něžnost a také vnitřní síla, pocit hojnosti a životní naplněnosti.

Vzdělání

Absolvovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie – andragogika.

V roce 2020 jsem dokončila doktorské studium na téma „Prožívání životní naplněnosti“ v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (zde jsem již dříve získala také pedagogické minimum).

Výcvik

V roce 2008 jsem absolvovala kurz 1. a 2. stupně Reiki Usui Ahiki Ryoho u paní RNDr. Jarmily Riegerové, CSc. Konstelační výcvik jsem absolvovala u Jana Bílého v délce 210 vyučovacích hodin, ukončila jsem jej v roce 2010. V roce 2019 jsem úspěšně absolvovala 10denní výcvik Celostní smyslné masáže (www.ease.cz).

Pedagogická a lektorská činnost

Od roku 2012 působím jako OSVČ v oblasti lektorská a poradenská činnost.

Od září 2016 pracuji jako lektorka v preventivním programu „Primární prevence pro školy“ (organizace Kappa.cz). Absolvovala jsem vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na téma „Šikana ve školní třídě – prevence, diagnostika a intervence.

V rámci doktorského studia jsem vyjela v roce 2016 na 3 měsíční stáž do VSU Valdosta v USA. Má prvotní motivace k volbě tématu disertační práce souvisela s možností působit v mezinárodním projektu s názvem „Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity“ na Univerzitě Palackého (byla jsem členem tohoto mezioborového expertního týmu pro problematiku spirituality). V současné době jsem také součástí týmu připravující výzkumný projekt TAČR s Volda University College (Norsko) na téma „Budoucí dovednosti ve vzdělávání“.

časopis Gymnasion

Pracuji jako redaktorka rubriky Inspirace pro časopis Gymnasion, zaměřující se na téma zážitkové pedagogiky, které vnímám mnohem šířeji. Zážitkové kurzy navazující na dlouhou tradici výchovy v přírodě, se u nás označují názvem „zážitková pedagogika“. Gymnasion nabízí prostor pro sdílení a šíření odborných studií, metodických postřehů, praktických zkušeností a inspirativních myšlenek. Časopis vychází dvakrát ročně a do každého čísla vybíráme to nejlepší.

Všechna čísla časopisu Gymnasion si můžete zdarma stáhnout zde.