Dlouhodobý program pro VIP

Také se někdy pozastavíte nad tím, jak někteří lidé vyzařují cosi nádherného? Ta záře pramení z vnitřního naplnění. Když děláme věci, které nám dávají smysl a baví nás, pak si užíváme sami sebe, máme radost ze života a je to na nás vidět.

Múza pro 21. století

Během cca 12 měsíců Vás provedu sérií 1,5 hodinových tématických konstelací.

Dojde u vás k hluboké proměně, naučíte se držet prostor nebo zesílíte tuto již dříve nabytou schopnost. Probudíte v sobě archetyp MÚZY a postupně ho integrujete ho do života. Nikdy už nebudete taková, jaká jste byla na začátku naší individuální práce, budete co nejvíce uzemněná a zároveň zářící. Nastavíte si kočičí kvalitu v životě, nebo ve svém byznysu.

VIP služba – Múza pro 21. století (I. část)

 • 6 konzultací online (1. – 6. viz níže)
 • 2 SOS hovory v případě potřeby
 • 2 praxe na doma (téma sebeláska)
  cena: 20 000 Kč

VIP služba – Múza pro 21. století (II. část)

 • 4 konzultací online (7. – 10. viz níže)
 • 3 SOS hovory v případě potřeby
 • 4 praxe na doma (téma psychohygiena energetické práce)
  cena: 20 000 Kč

VIP služba – Múza pro 21. století (komplet)

 • 9 konzultací on-line (vyjma konzultaci 7. viz níže)
 • 2 SOS hovory (v případě potřeby – nejlépe na začátku a na konci kurzu, s možností řešit aktuálně vyjevená témata celého individuačního procesu)
 • 4 bonusy (praxe na doma – téma psychohygiena energetické práce)
  cena: 35 000 Kč

 

Obsah konzultací online:

1. Sestup do podsvětí
Napojení se na psyché (vizualizace na míru, konstelace klientka x psyché), reflexe a ukotvení prožitkové práce.

2. Setkání s temnou bohyní Hekaté
Vizualizace na míru, konstelace klientka x hekaté), reflexe a ukotvení prožitkové práce.

3. Aktivace archetypu panny
Osobní rituál bílého, rudého a černého klubíčka, písemné cvičení (dopis panně), úkol na doma – knížka pro archetyp panny, reflexe a ukotvení prožitkové práce.

4. Napojení na archetyp milenky
konstelace klientka x milenka, prožitkové cvičení s názvem „společně v kruhu“, kde si klientka nacítí i další archetypy bohyně (panna, milenka, matka, královna, vědma), reflexe a ukotvení prožitkové práce.

5. Oživení divošky
Vizualizace na téma „setkání s 4 živly (země, oheň, voda, vzduch)“ , konstelace klientka x divoška), reflexe a ukotvení prožitkové práce.

6. Zrození múzy I.
Vizualizace s názvem „odevzdání oceánu“, sestup na mořské dno – aktivace múzy, vystoupení na břeh moře, konstelace klientka x múza, reflexe a ukotvení prožitkové práce.

7. Zrození múzy II.
Vizualizace na téma „zrození múzy“, konstelace na téma žena x múza x energie; reflexe a ukotvení prožitkové práce, integrace psaným textem či malby zážitku.

8. Integrace múzy I.
Téma síla – vizualizace na téma „setkání se silovým zvířetem“, konstelace klientka x múza x silové zvíře, reflexe a ukotvení prožitkové práce.

9. Integrace múzy II.
Vizualizace na téma „ vstup do rajské zahrady, nalezení džbánu, studánky a pramene, konstelace – klientka x živá voda x múza, reflexe a ukotvení prožitkové práce.

10. Výstup do reality
Vizualizace na téma „charismatická žena“, konstelace na téma klientka x múza x poslání. závěrečná konzultace zahrnuje: reflexi celého procesu + krátkou obsahovou analýzu deníku – písemného ukotvení celého prožitku.

Na každé on-line setkání je potřeba si připravit:
papíry a psací potřeby, pastelky, deník, na 3. schůzku je potřeba mít bílé, červené a černé, klubíčko vlny.

objednat VIP program