Individuální konstelace

Má konstelační práce je pro ty, kdo chtějí propojit své srdce s otevřenou myslí. Zbytek se odehraje na místě.

pro jednotlivce

Individuální konstelace jsou určeny pro vás, pokud preferujete intimitu a bezpečný prostor. Ať bude setkání jednorázové či opakované, vždy je budeme rámovat zvoleným tématem, na kterém se domluvíme. Tato konstelační ochutnávka je prožitková, budu při ní respektovat vaše soukromí a možnost nesdílet své pocity, pokud o to nebudete stát. Jednotlivá sezení mohou trvat 60 – 180 minut podle předchozí domluvy.

pro páry

Partnerské konstelace jsou specifické. Nejvíce vám doporučuji, abyste přišli ve dvojici spolu, a měli dvě konzultace za sebou po 90 minutách. Nejprve budeme specifikovat vaši zakázku. Potom začneme s prvním z vás pracovat v prožitkových konstelacích a druhý z vás bude jen tiše přítomen a nebude vůbec reagovat. Jen bude ten proces s úctou sledovat. A pak se vystřídáte a ten, co měl konstelaci, bude opět pouze tiše naslouchat. Závěr setkání budeme věnovat reflexi celého procesu, ve kterém budete mít prostor opět se vyjádřit společně.

pro rodiny s dětmi

Příběh každé rodiny je jiný. A všechny mohou skončit dobře. Konstelace pro rodiny s dětmi jsou osobité, autentické a živelné. Trvají od 90 – 150 minut (podle věku dětí a předchozí domluvy). Téma, které u nich volíme, je posilující, léčivé a vyživující rodinu. Nejprve si připravíme rámcovou strukturu podle individuálních potřeb vašich i jednotlivých členů vaší rodiny. I malé děti rády využívají prostor rituálního pole, které společně vytvoříme, ve kterém se volně intuitivně pohybují. Místo je možné najít v přírodě nebo v prostoru, kde se cítí rodina bezpečně.

pro děti

Konstelace dokáží zprostředkovat skrze prožitek dítěti to, co nazýváme v pedagogice spirituální výchova. Spiritualita dětí se často odráží v jejich povědomí, že existuje něco jiného, něco lepšího než pouhý průběh každodenních událostí.

objednat program

Jak konstelace probíhají

Při své práci využívám často aktivní imaginaci, díky které se můžete dostat do kontaktu také s některými aspekty, které vám mohou pomoci objevit či zesílit vaši přirozenost. Aktivní imaginace je metodou, která pracuje s obrazy v duši, které jsou zaktivovány a tím oživeny v hluboce relaxovaném stavu. Tyto obrazy vyplouvající z nevědomí obsahují duševní energii, kterou reflektujeme ve vědomí a tímto celistvým prožitkem přispíváme k porozumění vlastnímu životu, jeho harmonizaci a naplnění.

Cílem sezení může být prostřednictvím aktivní imaginace reflexe obrazového i estetického vnímání účastníka a tím možnost získání nové optiky náhledu na téma, se kterým jako klient(ka) přicházíte. Úvodní část setkání je věnována vysvětlení principu techniky aktivní imaginace, důležité je vytvořit bezpečnou atmosféru.

Instrukce je vždy totožná. Nyní bude provedená krátká relaxace, při které budete v představách asociovat na centrální téma. Pokud se podaří navázat dialog mezi vědomím a nevědomím, může dojít k silnému prožitku. Soustředíme se na takový obraz a zároveň vyřadíme vjemy z vnějšího světa. Vnímáme proud vnitřních obrazů a jejich proměny. Nejúčinnější jsou živé obrazy.

Ukotvení prožitého obrazu do hmoty, jeho reflexe (prožitek dokáži zformulovat nebo v jakékoliv formě zachytit). Vnitřní proud obrazů je potřeba nejenom vnímat, ale také v nějaké formě zachytit, uchopit jej a dát mu strukturu. Vnitřní obrazy jsou prchavé a snadno se vymykají našemu vědomí. Tvar dostávají tím, že se je snažíme zachytit slovně nebo namalovat. Do našeho života přinášejí příliv energie a živou radost.

Tato konstelační ochutnávka je pro vás bezpečná, budu respektovat vaše soukromí a možnost nesdílet své pocity, pokud o to nebudete stát.

Ochutnávka on-line zdarma

Nabízím vám nezávaznou ochutnávku první lekce. Peníze zaplatíte až při dalším setkání, pokud se rozhodnete pokračovat.

objednat ochutnávku