Skupinové konstelace

Skupinové konstelace jsou prostředníkem mezi viditelným a neviditelným, mezi fyzickým a duchovním světem. Skrze tento prostor lze spatřit v člověku také božskou bytost, jež se skrze něho vyjadřuje.

U skupinových konstelací téma specifikujeme dopředu. Konstelace staví na celku, systému a struktuře, silnou a výraznou zpětnou vazbou u ní jsou pocity a fyzické reakce těla. Vlastní prožitek je u této metody nezastupitelný. Rituální pole, které je v rámci konstelací vytvářeno, nás spojuje s vlastní duší, jejím záměrem a s tím, co je větší.

Někdo si třeba usmyslí, že by se rád podíval na jeho vztahy ke svému zaměstnání, k penězům a lásce. A za každý z těchto fenoménů si vybere zástupce (přítomné osoby), rozestaví je do prostoru tak, jak si myslí, že odpovídají jeho pocitům, a pak se už nestačí divit, co vše se děje.

Pokud máte o tento typ práce zájem, ozvěte se a domluvíme konkrétní podmínky realizace.